Konsekutivní tlumočení

konsekutivni_tlumoceni

Příklad využití:
bilaterální státní jednání
obchodní jednání
tiskové konference

Metoda:
tlumočení následné po úsecích

Konsekutivní tlumočení se hodí na setkání s menším počtem účastníků, typicky tiskové konference, bilaterální státní jednání nebo obchodní jednání, nebo naopak obrací-li se řečník k velkému počtu posluchačů např. z pódia na velkých setkáních nebo kulturních akcích, kdy není techniky možné zajistit pro všechny posluchače tlumočení do sluchátek. Zatímco mluví řečník, pořizuje si tlumočník zápis jeho projevu pomocí tzv. tlumočnické notace a poté jej přetlumočí do druhého jazyka.

Tento typ tlumočení nevyžaduje instalaci tlumočnické techniky, ale jeho nevýhodou mohou být časové prostoje vzniklé střídáním řečníka a tlumočníka.

U tiskových konferencí se používají oba typy tlumočení a konkrétní volba závisí na formátu celé akce. Simultánní se volí při tlumočení do více jazyků, u kratších tiskových konferencí tlumočených do jednoho jazyka většinou převažuje konsekutivní tlumočení. Řečník zpravidla přednese své připravené komuniké a poté dá prostor tlumočníkovi, který si mezitím dělal zápis, ze kterého řečníkův projev rekonstruuje. Po skončení přednesu následují dotazy z publika. Z tiskových konferencí je často pořizován zvukový záznam.

Státní jednání politiků a vysokých úředníků se většinou tlumočí konsekutivně s notací. Při setkání vrcholných představitelů států si každá strana běžně zve svého tlumočníka, který tlumočí projev svého představitele státu do cizího jazyka. Vedle znalosti diskutované problematiky je dále nutné znát funkce účastníků jednání, velmi dobře se orientovat v politice obou zemí a mít přehled o aktuálním světovém dění.

Nevíte, který typ tlumočení
je pro Vás vhodný?

Pomůžeme Vám vybrat podle typu akce

Tlumočení podle typu akce

Kontaktujte nás

Potřebujete tlumočení na některou z uvedených akcí?

Pomůžeme Vám s výběrem vhodného typu tlumočení.

Abychom vás mohli oslovit

Abychom vás mohli kontaktovat

Pro jistotu, když e-mail selže

Abychom vás mohli zpět kontaktovat, zpracujeme vaše osobní údaje.

Co o nás říkají naši klienti

Tlumočnický servis, s.r.o. opakovaně využíváme při česko-anglickém tlumočení výročních dealerských konferencí. Oceňujeme zejména jejich profesionální přístup ke každé zakázce, důkladnou přípravu, ale i schopnost flexibilně reagovat na neočekávané požadavky a změny. Tlumočníci jsou dochvilní, milí, s profesionálním vystupováním a bezchybně tlumočí i specializovaná odvětví. Dlouho jsem se s tak vysokou kvalitou poskytovaných služeb nesetkala.

Suzuki
Dominika Baborská, PR manager Suzuki Česká republika

Společnost Tlumočnický servis nám tlumočila na mezinárodní konferenci věnované problematice rušení klášterů, nakládání s církevními statky a mobiliářem. Všichni účastníci byli s tlumočením nadmíru spokojeni, skvělá byla i komunikace před akcí a příprava na tlumočení. Rádi s nimi budeme spolupracovat i v budoucnu.

Klášter Želiv
Jindra Pavelková, organizátorka konference

U společnosti Tlumočnický servis, s.r.o. jsme objednávali tlumočení mezinárodní konference v oblasti neurorehabilitace. Velmi oceňuji komunikaci před akcí a přípravu na tlumočení ne zrovna jednoduchého tématu. Spolupráce byla na velmi vysoké a profesionální úrovni. Rádi využijeme služeb i do budoucna.

CEDR Pardubice o.p.s.
Bc. Linda Trpišovská, vedoucí CENTRA KOMPRE

Přes Tlumočnický servis jsme objednávali tlumočení na zasedání Evropské seniorské unie v letech 2019 a 2020 v Praze. Naši klienti byli velice spokojeni s profesionalitou poskytovaných služeb a můžeme doporučit.

European Seniors´ Union
doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., místopředsedkyně ESU

Tlumočnický servis, s.r.o. nám vždy poskytl profesionálně proškolené tlumočníky na konference, kongresy i různá obchodní jednání jak v tuzemsku, tak na zahraničních cestách. Jejich tlumočníci jsou velice kvalitní a precizní. Během vteřiny dokázali reagovat na různé situace ve vícero světových jazycích, čímž si zasloužili náš obdiv. U některých akcí nám dokonce zajistili i technické vybavení.

ThomasLloyd
Miroslav Kovář, jednatel

Tlumočnický servis, s.r.o. jsme využívali při spolupráci s našimi externími dodavateli a zahraničními kolegy. Dostávali jsme naprosto precizní konsekutivní i simultánní tlumočení. Nevadilo, když si tým tlumočníků předával ze dne na den své role, protože byli vždy sehraní, profesionální a jejich tlumočení mělo nejvyšší kvalitu, s jakou jsem se setkala. S jakoukoli odbornou terminologií si vždy poradili bez nejmenšího problému. Doporučovali a profesionálně využívali dle našich potřeb tlumočnickou techniku.

THIMM Group GmbH & Co. KG
Hana Čermáková, projektová manažerka

Při zajišťování tlumočení na naše školení se dlouhodobě obracím na Tlumočnický servis, s.r.o., tlumočníci jsou precizní a spolehliví, znají naši problematiku a disponují vlastní tlumočnickou technikou, se kterou je celkový průběh svižnější a časově úspornější.

Jaguar Land Rover Austria GmbH
Radek Plichta, Customer Service Manager Czech Republic

S Tlumočnickým servisem je vždy skvělá spolupráce. Jsou velice spolehliví, a jakmile jim zadáme práci, uleví se nám, protože víme, že se o nic kolem tlumočení nemusíme dále starat – vše zařídí a se vším si poradí.

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku
Fay Frydrýnová, projektová manažerka

Tlumočnický servis, s.r.o. je již několik let naší oporou na mezinárodních konferencích a seminářích. Nasazuje prověřené tlumočníky, doveze si vlastní techniku a pružně reaguje na naše požadavky, které mnohdy přicházejí i na poslední chvíli.

Vzdělávací think-tank TOPAZ
Reda Ifrah, ředitel

Co na nás zákazníci oceňují

 1. 1

  Jsme odborníci na jazyky a komunikaci

 2. 2

  Jsme spolehliví a diskrétní

 3. 3

  Umíme zajistit i velké konference

 4. 4

  Jsme sehraný tým

 5. 5

  Sledujeme světové dění