Konsekutivní tlumočení

konsekutivni_tlumoceni

Příklad využití:
bilaterální státní jednání
obchodní jednání
tiskové konference

Metoda:
tlumočení následné po úsecích

Konsekutivní tlumočení se hodí na setkání s menším počtem účastníků, typicky tiskové konference, bilaterální státní jednání nebo obchodní jednání, nebo naopak obrací-li se řečník k velkému počtu posluchačů např. z pódia na velkých setkáních nebo kulturních akcích, kdy není techniky možné zajistit pro všechny posluchače tlumočení do sluchátek. Zatímco mluví řečník, pořizuje si tlumočník zápis jeho projevu pomocí tzv. tlumočnické notace a poté jej přetlumočí do druhého jazyka.

Tento typ tlumočení nevyžaduje instalaci tlumočnické techniky, ale jeho nevýhodou mohou být časové prostoje vzniklé střídáním řečníka a tlumočníka.

U tiskových konferencí se používají oba typy tlumočení a konkrétní volba závisí na formátu celé akce. Simultánní se volí při tlumočení do více jazyků, u kratších tiskových konferencí tlumočených do jednoho jazyka většinou převažuje konsekutivní tlumočení. Řečník zpravidla přednese své připravené komuniké a poté dá prostor tlumočníkovi, který si mezitím dělal zápis, ze kterého řečníkův projev rekonstruuje. Po skončení přednesu následují dotazy z publika. Z tiskových konferencí je často pořizován zvukový záznam.

Státní jednání politiků a vysokých úředníků se většinou tlumočí konsekutivně s notací. Při setkání vrcholných představitelů států si každá strana běžně zve svého tlumočníka, který tlumočí projev svého představitele státu do cizího jazyka. Vedle znalosti diskutované problematiky je dále nutné znát funkce účastníků jednání, velmi dobře se orientovat v politice obou zemí a mít přehled o aktuálním světovém dění.

Nevíte, který typ tlumočení
je pro Vás vhodný?

Pomůžeme Vám vybrat podle typu akce

Tlumočení podle typu akce

Kontaktujte nás

Potřebujete tlumočení na některou z uvedených akcí?

Pomůžeme Vám s výběrem vhodného typu tlumočení.

Abychom vás mohli oslovit

Abychom vás mohli kontaktovat

Pro jistotu, když e-mail selže

Abychom vás mohli zpět kontaktovat, zpracujeme vaše osobní údaje.

Co na nás zákazníci oceňují

 1. 1

  Jsme odborníci na jazyky a komunikaci

 2. 2

  Jsme spolehliví a diskrétní

 3. 3

  Umíme zajistit i velké konference

 4. 4

  Jsme sehraný tým

 5. 5

  Sledujeme světové dění