Zpět

Zpracování údajů

Společnost Tlumočnický servis, s.r.o., IČ: 29304792, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 72542 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracuje vaše osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefon

(dále jen „osobní údaje)

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zaslání nabídky služeb či za účelem konzultace.

Doba zpracování: 3 roky od zaslání kontaktního formuláře.

Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
Google LLC

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.